Förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren lär sig att självständigt diagnostisera såväl vanliga som komplicerade förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar. ST-läkaren ska förstå och tillämpa initial handläggning och olika alternativ av och förutsättningar för behandling. Kunskaper om långtidsprognos och senkomplikationer till behandling ska göra det möjligt för ST-läkaren att självständigt följa barn med olika förvärvade hjärtsjukdomar på egen mottagning.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c10
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8, STc9, STc10, STc12
Till viss del: STc3, STc5, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Diagnostisera vanligt förekommande arytmier hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförloppet för arytmier hos barn och ungdomar.
 • Värdera möjligheter och risker med olika typer av behandling av arytmier.
 • Bedöma möjligheter och begränsningar i fråga om behandling av arytmier med utgångspunkt i patientens ålder och mognad.
 • Beakta såväl naturalförlopp som risker med olika behandlingsmetoder vid planering och genomförande av behandling av arytmier hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera olika fenotyper av kardiomyopati hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för relationen mellan olika genotyper och fenotyper vid kardiomyopatier hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförlopp för olika former av kardiomyopatier hos barn och ungdomar.
 • Bedöma möjligheter, risker och begränsningar med olika metoder för diagnostik av kardiomyopatier hos barn och ungdomar.
 • Bedöma möjligheter, risker och begränsningar med olika behandlingar av kardiomyopatier hos barn och ungdomar.
 • Beakta såväl naturalförlopp som risker med olika behandlingsmetoder vid planering och genomförande av behandling av kardiomyoptier hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för ärftlighetsgång vid olika former av genetiskt orsakade hjärtsjukdomar som till exempel arytmier, kardiomyopatier och pulmonell hypertension.
 • Bedöma möjligheter och risker med genetisk provtagning vid olika former av genetiskt orsakade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Analysera utfall av genetisk provtagning och använda fynden vid rådgivning och behandling av genetiskt betingade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförlopp för förvärvade hjärtsjukdomarna hos barn och ungdomar.
 • Bedöma möjligheter och risker med olika behandlingar av förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Beakta såväl naturalförlopp som risker med behandling vid planering och genomförande av behandling av olika förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Beakta naturalförloppet för förvärvade hjärtsjukdomar vid uppföljning av barn och ungdomar med förvärvade hjärtsjukdomar i syfte att upptäcka och förebygga senkomplikationer.
 • Redogöra för hur hjärtat engageras vid olika former av reumatiska sjukdomar, neurometabola sjukdomar och bindvävssjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera hjärtpåverkan vid olika former av reumatiska sjukdomar, neurometabola sjukdomar och bindvävssjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Redogöra för naturalförlopp för olika former av reumatiska sjukdomar, neurometabola sjukdomar och bindvävssjukdomar hos barn och ungdomar.
 • Beakta naturalförlopp vid planering och genomförande av behandling av hjärtpåverkan vid olika former av reumatiska sjukdomar, neurometabola sjukdomar och bindvävssjukdomar hos barn och ungdomar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: