Förvärvade genetiska sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga genetisk diagnostik av en patient med förvärvad genetisk sjukdom.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 4, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de förvärvade genetiska sjukdomarna, särskilt hematologiska, som analyseras inom området klinisk genetik.
  • Redogöra för kliniskt relevanta förvärvade genetiska förändringar.
  • Redogöra för olika genetiska undersökningsmetoders användbarhet vid olika sjukdomsskeden och provmaterial.
  • Värdera och rapportera resultat av genetisk analys.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: