Förvärvade genetiska sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga genetisk diagnostik av en patient med förvärvad genetisk sjukdom.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c4, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de förvärvade genetiska sjukdomarna, särskilt hematologiska, som analyseras inom området klinisk genetik.
  • Redogöra för kliniskt relevanta förvärvade genetiska förändringar.
  • Redogöra för olika genetiska undersökningsmetoders användbarhet vid olika sjukdomsskeden och provmaterial.
  • Värdera och rapportera resultat av genetisk analys.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: