Försäkringsfrågor för audiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren goda förutsättningar att utfärda olika typer av intyg inom området audiologi.

Målgrupp
Hörsel och balansrubbningar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc14
Till viss del: STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva försäkringsmedicinska lagar och regler med inriktning på audiologi.
  • Diskutera krav på innehåll i olika typer av intyg med inriktning på audiologi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: