Företagshälsovård

ST- läkaren ska få kunskaper om företagshälsovårdens organisation, förutsättningar och utmaningar.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc3, STc4, STc5, STc6, STc7, STc8, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för företagshälsovårdens organisatoriska uppbyggnad, de olika professionernas kompetensområden och teamarbete.
  • Redogöra för företagshälsovårdens arbetsområden och processer.
  • Kritiskt granska företagshälsovårdens förhållningssätt till uppdragsgivare och beställare kontra arbetstagare och identifiera etiska problemställningar.
  • Diskutera och exemplifiera branschuppbyggnad och avtal samt uppdragsstyrd verksamhet.
  • Redogöra för evidensbaserad metodik och utvecklings- och forskningsbehov inom området.
  • Problematisera och resonera kring hälsoekonomi och samhällsnytta.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: