Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Förebyggande barnhälsovård

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kompetens att utifrån barnhälsovårdens uppdrag självständigt tjänstgöra på BVC.

Kurser i ämnet ska innehålla genomgång av barnhälsovårdens basprogram med vaccinationer och metod samt rikshandboken i barnhälsovård samt socialtjänstlagen med fokus på anmälningsplikt enligt LVU.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a2, a6, b2, c11, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för barns normala utveckling och tillväxt samt identifiera avvikelser därifrån under åren 0-6.
  • Beskriva adekvat undersökningsmetodik och anamnes i en familjecentrerad konsultation för att upptäcka avvikelser.
  • Redogöra för barnhälsovårdens basprogram och vaccinationer samt barnhälsovårdsteamets olika kompetenser.
  • Identifiera normalvarianter och utreda samt remittera avvikelse från normal utveckling utifrån gällande riktlinjer.
  • Identifiera riskfaktorer för och tecken på att barn far illa och i tillämpliga fall anmäla enligt gällande lagstiftning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: