Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Folkhälsa inklusive ojämlikhet i hälsa

För en specialist i socialmedicin och folkhälsa är detta ett basämne, en grund för att kunna verka för befolkningens hälsa.

Målgrupp
Socialmedicin och Folkhälsa

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5, c6, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Definiera vad en folksjukdom är och redogöra för vilka de största folksjukdomarna är i Sverige och deras fördelning mellan grupper i befolkningen.
  • Förklara begreppen hälsa och ohälsa.
  • Redogöra för och jämföra mått för att följa folkhälsans utveckling i befolkningen och i olika grupper.
  • Förklara vilka riskfaktorer som är associerade med de största folksjukdomarna och deras fördelning i befolkningen.
  • Redogöra för de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och hur de samverkar.
  • Bedöma de sociala konsekvenserna av sjukdom och ohälsa.
  • Implementera åtgärder för förbättrad och jämlik hälsa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: