Födoämnesöverkänslighet

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk grund för att kunna diagnostisera, behandla och följa upp patienter med födoämnesöverkänslighet då detta är ett svårt och komplext område.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc7, STc8, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Beskriva epidemiologi för födoämnesallergi och födoämnesöverkänslighet.
 • Beskriva vilka födoämnen som vanligen orsakar födoämnesallergi i barndomen och dess naturalförlopp.
 • Lista vilka födoämnen som vanligen orsakar födoämnesallergier hos vuxna.
 • Diagnostisera IgE-medierad och icke IgE-medierad födoämnesöverkänslighet hos vuxna.
 • Lista födoämnen som kan utlösa icke IgE-medierade överkänslighetsreaktioner.
 • Redogöra för det spektrum av kliniska symtom som visar sig vid födoämnesöverkänslighet.
 • Förklara olika mekanismer vid icke IgE-medierade överkänslighetsreaktioner.
 • Beskriva olika samtidiga faktorer, kofaktorer, som kan påverka benägenheten att få en IgE-medierad allergisk reaktion samt förklara varför en obehandlad eller underbehandlad astma innebär ökad risk för svår födoämnesutlöst anafylaxi.
 • Diagnostisera ansträngningsutlöst födoämnesberoende anafylaxi.
 • Förklara vad korsreaktion och termen orala allergisyndromet (OAS) innebär, hur reaktionen uppkommer samt lista vilka födoämnen som vanligen utlöser OAS.
 • Beskriva vilka de gråborelaterade födoämnena är och vilka symtom dessa kan ge.
 • Redogöra för när analys av allergena komponenter och mikroarrayteknik för analys av IgE-antikroppar mot ett stort antal allergena komponenter (ISAC-test), kan vara värdefullt att använda vid utredning av födoämnesöverkänslighet.
 • Beskriva när födoämnesprovokation kan bli aktuellt och hur födoämnesprovokationer går till.
 • Identifiera när elimination av ett eller flera födoämnen kan vara en del av behandlingen samt när elimination är olämpligt.
 • Bedöma om patienten ska ha anafylaxiberedskap.
 • Förklara vad mataversion innebär.
 • Beskriva födoämnesrelaterade problem hos patienter som har irritable bowel syndrome (IBS).
 • Förklara skillnaden mellan olika former av vetemjölsöverkänslighet.
 • Förklara dietistens roll vid omhändertagandet av patienter med IgE-medierad och icke IgE-medierad födoämnesöverkänslighet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: