Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Födoämnesöverkänslighet hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla födoämnesöverkänslighet hos barn i olika åldrar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c9
Till viss del: 1, a2, b1, b2, b3, b4 c1, c2, c8, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6, STc9
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc1, STc2, STc8, STc10, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för olika tillstånd där födoämnen utlöser symtom hos barn (patofysiologi, naturalförlopp och förekomst i samhället).
 • Identifiera, utreda och diagnostisera olika typer av födoämnesöverkänslighet hos barn.
 • Genomföra och tolka resultat av allergitester och provokationer.
 • Bedöma barnets tillväxt och nutritionsstatus.
 • Utreda, diagnostisera och behandla akuta reaktioner på födoämnen för barn i olika åldrar.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta med dietist.
 • Utbilda barn och föräldrar om födoämnesöverkänslighet så att de kan hantera sjukdomen i vardagen (basala dietråd, riskbedömning, och handhavande av akutmediciner).
 • Utbilda förskola och skola om specialkost, prevention och behandling av födoämnesreaktioner.
 • Bedöma toleransutveckling, tidpunkt för provokation och eventuell återintroduktion av födoämnet.
 • Praktiskt utföra provokation med födoämnen.
 • Identifiera svår födoämnesöverkänslighet och i samråd med mer erfaren barn- och ungdomsallergolog, ta ställning till behandling med till exempel oral immunterapi.
 • Identifiera och initialt utreda differentialdiagnoser i huden eller mag-tarmkanalen.
 • Identifiera när det är motiverat att samarbeta med hudläkare och gastroenterolog.
 • Identifiera när det är motiverat att samarbeta med psykolog och kurator.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: