Fall hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda orsaker till fall, behandla konsekvenser av fall samt vidta fallförebyggande åtgärder.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc7, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva förekomst och konsekvenser av fallolyckor ur individens och samhällets perspektiv.
  • Utreda orsaker till fall hos den äldre patienten med ett brett differentialdiagnostiskt tänkande till exempel balansproblem, kardiovaskulära, neurologiska, läkemedelsorsakade och metabola orsaker.
  • Redogöra för utredning och behandling av komplikationer till fall som till exempel rhabdomyolys, frakturer, blödningar, trycksår.
  • Redogöra för läkemedel som riskfaktor för fall.
  • Beskriva fallförebyggande åtgärder.
  • Beskriva validerade bedömningsinstrument avseende fallrisk.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: