Fall hos äldre

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda orsaker till fall, behandla konsekvenser av fall samt vidta fallförebyggande åtgärder.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 3, 4, 5, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c7, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva förekomst och konsekvenser av fallolyckor ur individens och samhällets perspektiv.
  • Utreda orsaker till fall hos den äldre patienten med ett brett differentialdiagnostiskt tänkande till exempel balansproblem, kardiovaskulära, neurologiska, läkemedelsorsakade och metabola orsaker.
  • Redogöra för utredning och behandling av komplikationer till fall som till exempel rhabdomyolys, frakturer, blödningar, trycksår.
  • Redogöra för läkemedel som riskfaktor för fall.
  • Beskriva fallförebyggande åtgärder.
  • Beskriva validerade bedömningsinstrument avseende fallrisk.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: