Exponering i arbetslivet och i den allmänna miljön

ST- läkaren ska kunna värdera exponeringar och hälsorisker i arbetsmiljö och i den allmänna miljön samt kritiskt kunna granska metoder och resultat.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4, c6, c7, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc6, STc7, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera fysikaliska, kemiska och psykosociala hälsorisker genom ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • Förklara exponeringsbedömningar och använda resultaten vid bedömning av samband mellan exponering och ohälsa.
  • Genomföra riktade hälsoundersökningar och medicinska kontroller enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter samt tillämpa resultaten i ett förebyggande syfte på individ- och gruppnivå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: