Etiska frågor inom njurmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla kunskaper om såväl det formella regelverket som viktiga etiska principer i samband med njurtransplantation och livsuppehållande behandling vid njursvikt.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och förhålla sig till etiska grundprinciper.
 • Problematisera etiska frågeställningar beträffande: 
  - organbrist
  - organdonation
  - organhandel.
  - transplantation av äldre 
  - start av aktiv uremivård hos multisjuka 
  - avslutande av dialysbehandling 
  - dialys av patienter med kognitiv svikt och immunsuppression 
  - rådgivning vid ärftliga sjukdomar 
  - palliativ vård inom njurmedicinens område. 
 • Diskutera prioriteringar utifrån hälsoekonomiska aspekter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: