Estetik och funktionella besvär

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få en djupare förståelse för grundläggande estetiska principer inom plastikkirurgin. ST-läkaren ska kunna selektera och informera patienter om de plastikkirurgiska ingreppens möjligheter, begränsningar och bieffekter. ST-läkaren ska kunna ge en säker vård med respekt för individens psykiska och fysiska förutsättningar, även ur ett etiskt perspektiv.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: a1, a2, a3, c5, c8, c9, c11, c12, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STb1, STa2, STc5, STc9, STc11, STc12, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Särskilja och identifiera rimliga, orimliga och patologiska förväntningar samt för patienten kunna beskriva plastikkirurgins möjligheter, begränsningar och bieffekter.
  • Redogöra för åtgärder av hud- och mjukdelsöverskott och deformiteter, exempelvis vid förändrad elasticitet till följd av ålders- eller andra fysiologiska processer.
  • Utvärdera proportioner samt bedöma och tillämpa estetiska principer.
  • Kategorisera avvikelser från normal bröststorlek och form samt kunna föreslå, informera om och utföra relevanta åtgärder.
  • Beskriva den estetiska medicinens möjligheter, begränsningar och bieffekter, till exempel vid behandling med fillers, botulinumtoxin, laser och kemisk peeling.
  • Tillämpa nationella riktlinjer för åtgärd inom offentlig regi.
  • Redogöra för plastikkirurgins möjligheter och begränsningar vid funktionella besvär som exempelvis lymfödem, ärr och facialispares.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: