Epilepsi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande förståelse för klinisk bild, patofysiologi, utredning och behandling av epilepsi och anfallssjukdomar.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10, c13

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc9

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2

Målgrupp
Psykiatri

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för den aktuella definitionen av epilepsi.
 • Förklara basala mekanismer för epilepsi och epileptiska anfall.
 • Beskriva möjliga orsaker och riskfaktorer till epilepsi och epileptiska anfall, till exempel strukturella, biokemiska, immunologiska och genetiska.
 • Exemplifiera olika typer av epilepsi, inklusive epileptiska och icke epileptiska anfall samt epileptiska syndrom hos barn.
 • Redogör för EEG:s roll (elektroencefalografi) vid utredning och diagnostik av epilepsisjukdom, inklusive grundläggande karaktäristika för registreringsbilden vid de vanligaste typerna av epilepsi, liksom de viktigaste undersökningstekniska begränsningarna för EEG.
 • Beskriva konsekvenser av epilepsi såsom
  - medicinska, till exempel plötslig oförklarad död i epilepsi, (SUDEP) och trauma
  - legala, till exempel rättspsykiatriska och trafikrättsliga
  - sociala, till exempel stigma, och psykosocialt.
 • Förklara basala verkningsmekanismer för antiepileptiska läkemedel.
 • Förklara epidemiologiska aspekter för epilepsi och epileptiska anfall, inklusive åldersaspekter, samsjuklighet och riskfaktorer.
 • Förklara utredningsgång och aktuella undersökningsmetoder av epilepsi samt epileptiska och icke epileptiska anfall.
 • Utvärdera undersökningsfynd för diagnostik av epilepsi samt epileptiska och icke epileptiska anfall.
 • Diskutera specialitetsövergripande differentialdiagnostik av epilepsi, till exempel psykiatrisk sjukdom eller rörelsestörningar. 
 • Förklara principer för behandling av epilepsi, såväl farmakologisk behandling som andra behandlingsformer.
 • Tillämpa akut omhändertagande av epileptiskt anfall.*
 • Bedöma behov av remittering till specialiserad neurologisk vård samt samarbete i multidisciplinärt team.*
 • Redogöra för behandlingsmöjligheter vid svårbehandlade anfallssjukdomar, inklusive läkemedel, kirurgi, kostbehandling, psykiatriska insatser och aktiv rehabilitering.
 • Diskutera betydelsen av fungerande överremittering av barnpatienter med epilepsi till vuxenvård.

* Riktar sig till ST-läkare i Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, neurologi och psykiatri.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: