Epilepsi hos barn och ungdomar

Kurser i detta ämne syftar till ST-läkaren ska kunna utreda, klassificera och behandla epilepsi hos barn och ungdomar samt utveckla kompetens för att bedöma vårdnivå.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc5, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för utredning, diagnostisering, klassificering och behandling av epilepsi utifrån etiologi, anfallstyp, ålder och epilepsisyndrom samt bedöma vårdnivå.
  • Redogöra för olika antiepileptikas verkningsmekanismer, indikationer samt biverkningar.
  • Bedöma när icke farmakologisk behandling (epilepsikirurgi, vagusnervstimulering och ketogen kost) av epilepsi är aktuell samt redogöra för hur sådan utredning och behandling går till.
  • Behandla status epilepticus, såväl konvulsivt som ickekonvulsivt.
  • Informera barn, ungdomar, familj samt personal i barnets närmiljö om epilepsi och dess konsekvenser.
  • Diskutera epilepsiteamets roll.
  • Identifiera de barn och ungdomar med epilepsi som har behov av utredning avseende kognition och utvecklingsneurologiska avvikelser samt psykiska symtom.
  • Redogöra för icke epileptiska anfall.
  • Redogöra för plötslig oförklarad död i epilepsi, sudden unexplained death of epilepsy, (SUDEP).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: