Epilepsi för neurologer

Epilepsi är en vanlig sjukdom som drabbar knappt 1 % av befolkningen varför ST-läkaren behöver kunna handlägga patienter med denna sjukdom.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera orsaker till epilepsi.
  • Diagnostisera olika former av epilepsi.
  • Redogöra för farmakologiska principer för antiepileptika.
  • Initiera, använda och utvärdera akut och förebyggande läkemedelsbehandling allmänt och i särskilda situationer, till exempelunder graviditet, hos äldre, vid intensivvård eller vid status epileptikus.
  • Bedöma behov av andra behandlingsformer och när en patient bör remitteras till specialenhet.
  • Bedöma om behandling ska avslutas och organisera uppföljning av patienten.
  • Redogöra för legala konsekvenser, till exempel för körkort.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: