Epidemiologi, uppföljning och register vid ögonsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för nyttan av epidemiologisk kunskap och värdet av register för ögonsjukvården.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: a4, a5
Till viss del: c4, c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa3
Till viss del: STc4, STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi för de vanligaste ögonsjukdomarna i Sverige och världen.
  • Beskriva vilka register som finns för uppföljning av ögonsjukdomar i Sverige.
  • Redogöra för betydelsen av att följa upp och mäta effekten av behandling av ögonsjukdomar.
  • Värdera nyttan av register och deras betydelse för planering av framtida ögonsjukvård och forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: