Epidemiologi och prevention

Kurser i epidemiologi och prevention syftar till att ge ST-läkaren insikt om akutsjukvårdens unika roll i samhället, fördjupad kunskap om epidemiologin utanför den egna enheten och akutbesökets preventiva potential samt kompetens att använda befintliga preventiva redskap. Kurs i ämnet ska också ge kompetens att kritiskt kunna granska en akutenhet och se möjligheter att genom preventiva åtgärder förbättra patientsäkerheten, på både patient- och systemnivå.

Målgrupp
Akutsjukvård

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för och använda grundläggande begrepp och metoder inom epidemiologisk forskning.
 • Jämföra den egna akutenhetens epidemiologi, sökbeteenden och sjuklighet med andra akutenheters.
 • Utifrån kunskap om förekomst och särskilda kännetecken, hos patienter i alla åldrar identifiera:
  - bakomliggande misshandel och missbruk
  - livsstilsfaktorer och andra riskfaktorer för ohälsa och för tidig död
 • Använda för akutbesök effektiva och validerade metoder för livsstilsförändring hos den enskilda patienten.
 • Förklara akutenhetens unika roll som fönster mot samhället och som enda vårdinrättning som vissa delar av befolkningen uppsöker (exempelvis hemlösa, turister, asylsökande, papperslösa).
 • Identifiera indexfall vid epidemier och kanalisera informationen så att preventiva åtgärder möjliggörs.
 • Identifiera mångbesökare och tecken på om andra samhällsfunktioner eller delar av sjukvården inte fungerar och kanalisera informationen så att preventiva åtgärder möjliggörs.
 • Analysera den egna arbetsplatsens rutiner för att se om preventiva åtgärder kan förbättra patientsäkerheten på såväl individnivå som systemnivå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: