Endokrinologi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan tillämpa kunskaper om patofysiologi och diagnostik för att hantera frågeställningar om analysval vid utredning eller behandlingsuppföljning samt för tolkning av resultat inom endokrinologi.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 3
Till viss del: 7, 8, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7, c8, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara de analyser som används vid diagnostik och behandlingsuppföljning av endokrina sjukdomar i hypofys, tyreoidea, binjure, paratyroidea och gonader, samt vid diabetes mellitus, fetma, hjärtsvikt och endokrin hypertoni, inklusive barnendokrinologi.
  • Förklara och beskriva patofysiologi och mätprinciper samt rekommendationer för användning av metoder vid diagnostik och behandlingsuppföljning.
  • Förklara och beskriva metoder för utredning av analytisk interferens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: