Endokrinologi

Kurser i detta ämne ska bidra till att ST-läkaren kan tillämpa kunskaper om patofysiologi och diagnostik för att hantera frågeställningar om analysval vid utredning eller behandlingsuppföljning samt för tolkning av resultat inom endokrinologi.

Målgrupp
Klinisk kemi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3
Till viss del: c7, c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3
Till viss del: STc7, STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara de analyser som används vid diagnostik och behandlingsuppföljning av endokrina sjukdomar i hypofys, tyreoidea, binjure, paratyroidea och gonader, samt vid diabetes mellitus, fetma, hjärtsvikt och endokrin hypertoni, inklusive barnendokrinologi.
  • Förklara och beskriva patofysiologi och mätprinciper samt rekommendationer för användning av metoder vid diagnostik och behandlingsuppföljning.
  • Förklara och beskriva metoder för utredning av analytisk interferens.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: