Endokrinologi och diabetes under adolescensen

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna följa upp och behandla patienter med endokrina sjukdomar och diabetes under adolescensen, i samverkan mellan barn- och vuxenmedicin.

Målgrupp
Endokrinologi och diabetologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12
Till viss del: c3, c14

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb2, STc6, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12
Till viss del: STc3, STc14

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc1, STc13, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetes typ 1 under adolescensen

 • Förutse hur insulinbehovet hos en patient med diabetes typ 1 förändras under pubertet och övergång till vuxenålder.
 • Redogöra för sjukdomens konsekvenser för yrkesval.
 • Diskutera levnadsvanors inverkan på sjukdomen, till exempel alkohol, droger, tobak och sex.
 • Bedöma och värdera risken för sena komplikationer till diabetes hos den enskilde patienten.
 • Motivera patienter i riskgrupper till livsstilsförändring med hjälp av individanpassad dialog.
 • Värdera komorbiditet i form av depression, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar och dess inverkan på 
  sjukdomstillståndet.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Endokrinologi under adolescensen

 • Bedöma behov av uppföljning och behandling av patienter med endokrina sequele efter transplantation, cytostatikabehandling samt strålbehandling.
 • Bedöma fortsatt behov av behandling och uppföljning av patienter med tillväxtrubbningar.
 • Diagnostisera patienter med hypogonadism.
 • Värdera behovet av hormonell behandling och uppföljning hos patienter med hypogonadism.
 • Utreda och behandla patienter med hyperandrogenism och hirsutism.
 • Beskriva utredning och behandling av hormonella orsaker till infertilitet.
 • Beskriva utredning och behandling av patienter med genitala missbildningar och avvikande könsutveckling.
 • Utreda och behandla patienter med störningar i hypotalamus och hypofysaxeln samt binjurar.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Fetma under adolescensen

 • Diskutera betydelsen av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienter med övervikt eller fetma.
 • Värdera risken för komplikationer till fetma och tillstånd efter bariatrisk kirurgi.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: