Endokrinologi, hematologi och metabola sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende endokrinologi, hematologi och metabola sjukdomar.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: a2, a4, a5, b1, b2, b3, b5, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla vanliga och allvarliga endokrina tillstånd hos nyfödda barn.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla vanliga och allvarliga hematologiska tillstånd hos nyfödda barn.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla vanliga och allvarliga metabola tillstånd hos nyfödda barn.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: