Endokrinkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom bedömning, diagnostik och behandling av patienter med sjukdomar i tyroidea, paratyroidea och andra endokrina organ där kirurgisk behandling kan vara ett alternativ.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma anatomi i tyroidea, paratyroidea och binjurar med avseende på landmärken, riskområden, normaltillstånd och avvikelser.
 • Redogöra för halsens anatomi.
 • Redogöra för initial handläggning av högt andningshinder på grund av blödning efter halsoperation.
 • Beskriva farmakologisk behandling av för kirurger relevant endokrin över- och underaktivitet.
 • Beskriva de vanligast förkommande onkologiska behandlingarna av endokrina tumörer.

Tyroidea

 • Bedöma, utreda och med ultraljud diagnostisera knöl på halsen.
 • Redogöra för utredning och behandling handläggningen av tyroideacancer samt tyreotoxikos.
 • Beskriva indikation och utförande av hemityroidektomi och total tyroidectomi samt komplikationer.

Paratyroidea

 • Diagnostisera och utreda hyperparatyreodism.
 • Beskriva utredning och behandling av hyper- och hypocalcemi.

Binjurar

 • Beskriva utredning och diagnostik av incidentalom och endokrint aktiva tumörer i binjuren.

Övrig endokrin kirurgi

 • Beskriva handläggningen av gastrointestinala carcinoider i akutsituationen samt incidens, patofysiologi, utredning och behandling av neuroendokrina tumörer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: