Endokrina organ för nuklearmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förstå och värdera olika nuklearmedicinska undersökningsmetoder samt tolka resultatet för optimal diagnostik av de endokrina organen.

Målgrupp
Nuklearmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c8, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STc1, STc2, STc3, STc4, STc8, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Översiktligt beskriva de endokrina organens anatomi och fysiologi samt den vanligast förekommande patofysiologin.
  • Redogöra för indikationer för olika nuklearmedicinska undersökningar av endokrina organ inklusive hybridteknik.
  • Värdera styrkor och svagheter med nuklearmedicinska metoder i relation till alternativa metoder för diagnostik.
  • Förklara vilken fysiologisk process olika radiofarmaka avspeglar i de endokrina organen.
  • Tolka resultat av nuklearmedicinska undersökningar samt formulera ett tydligt remissvar.
  • Korrelera nuklearmedicinska fynd till annan aktuell bilddiagnostik.
  • Identifiera allvarliga bifynd på eventuell icke-diagnostisk CT.
  • Exemplifiera konsekvenser av undersökningsresultatet för patienten.
  • Redogöra för särskilda ställningstaganden som kan vara aktuella vid undersökningar av barn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: