Ekokardiografi

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för och tillämpa transthorakal ekokardiografi samt kunna redogöra för andra metoder såsom transesofagalt och stresseko.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 5, 6, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Utföra och bedöma transthorakal ekokardiografi med följande projektionstekniker: 
  - M-mode 
  - 2-dimensionell (2D) mode 
  - Doppler imaging 
  - vävnadsdoppler 
 • Beskriva, analysera och bedöma: 
  - Kammar- och väggdimensioner 
  - klaffinsufficienser 
  - klaffstenoser 
  - volymer 
  - väggrörlighet 
  - ejektionsfraktion 
  - under handledning bedöma tromber 
  - hemodynamisk påverkan av perikardexsudat 
  - tamponad 
  - vena cava inferior och levervener 
  - proximal aorta ascendens och descendens
 • Beskriva principer för bedömning av klaffproteser, shuntar, vänsterkammarmassa, vänsterkammarens diastoliska funktion, högerkammarfunktion, myokardsjukdom, perikardsjukdom, hjärttumörer och klaffvegetationer.
 • Redogöra för indikationer, utförande och under handledning värdera stressekokardiografi och kontrastekokardiografi.
 • Under handledning beskriva och tolka fynd vid kongenital hjärtsjukdom.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och potentiella komplikationer samt beskriva utförande, styrkor och begränsningar med transesofagalt ekokardiografi.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: