Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Ekokardiografi

Kurser inom detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för och tillämpa transthorakal ekokardiografi samt kunna redogöra för andra metoder såsom transesofagalt och stresseko.

ST-läkaren ska kunna anpassa utredning till grupper med särskilda behov samt kunna ta hänsyn till hälsoekonomiska, etiska, kardiogenetiska och genusrelaterade aspekter.

Målgrupp
Kardiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7
Till viss del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Utföra och bedöma transthorakal ekokardiografi med följande projektionstekniker: 
  - M-mode 
  - 2-dimensionell (2D) mode 
  - Doppler imaging 
  - vävnadsdoppler 
 • Beskriva, analysera och bedöma: 
  - Kammar- och väggdimensioner 
  - klaffinsufficienser 
  - klaffstenoser 
  - volymer 
  - väggrörlighet 
  - ejektionsfraktion 
  - under handledning bedöma tromber 
  - hemodynamisk påverkan av perikardexsudat 
  - tamponad 
  - vena cava inferior och levervener 
  - proximal aorta ascendens och descendens
 • Beskriva principer för bedömning av klaffproteser, shuntar, vänsterkammarmassa, vänsterkammarens diastoliska funktion, högerkammarfunktion, myokardsjukdom, perikardsjukdom, hjärttumörer och klaffvegetationer.
 • Redogöra för indikationer, utförande och under handledning värdera stressekokardiografi och kontrastekokardiografi.
 • Under handledning beskriva och tolka fynd vid kongenital hjärtsjukdom.
 • Redogöra för indikationer, kontraindikationer och potentiella komplikationer samt beskriva utförande, styrkor och begränsningar med transesofagalt ekokardiografi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: