Dopning inom idrott och samhälle

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva regelverket och olika aktörers roller inom arbetet mot dopning och redogöra för somatiska och psykiska biverkningar av dopningspreparat.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 6, 7, 10 ,11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c7, c10 ,c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för regelverk och lagstiftning inom dopningsområdet och skillnaderna mellan idrottsliga och samhälleliga aspekter. 
  • Redogöra för somatiska och psykiska biverkningar av dopningspreparat.
  • Redogöra för olika myndigheters och andra aktörers roller i frågor som rör dopning inom idrott och samhälle.
  • Beskriva grundläggande utredning av en patient med missbruk av dopningsmedel.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: