Dopning inom idrott och samhälle

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna beskriva regelverket och olika aktörers roller inom arbetet mot dopning och redogöra för somatiska och psykiska biverkningar av dopningspreparat.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c7, c10 ,c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för regelverk och lagstiftning inom dopningsområdet och skillnaderna mellan idrottsliga och samhälleliga aspekter. 
  • Redogöra för somatiska och psykiska biverkningar av dopningspreparat.
  • Redogöra för olika myndigheters och andra aktörers roller i frågor som rör dopning inom idrott och samhälle.
  • Beskriva grundläggande utredning av en patient med missbruk av dopningsmedel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: