Differentialdiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska differentialdiagnostik och initial handläggning av sjukdomar med symtom och fynd från rörelseapparaten, som inte klassas bland de inflammatoriska reumatologiska tillstånden.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och initiera behandling av degenerativa led- och ryggsjukdomar, samt akuta och kroniska, regionala och generella smärttillstånd från rörelseapparaten.
  • Diagnostisera och initiera symtomlindrande behandling av led- och skelettskador, samt infektionssjukdomar, endokrina sjukdomar och tumörsjukdomar som ofta ger symtom från rörelseapparaten.
  • Exemplifiera och översiktligt redogöra för inlagringssjukdomar, metabola sjukdomar och genetiska sjukdomar som ger symtom från rörelseapparaten.
  • Åtskilja ovanstående tillstånd från inflammatoriska reumatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för vilka respektive vårdinstanser patienter med ovanstående tillstånd bör remitteras till.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: