Differentialdiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska differentialdiagnostik och initial handläggning av sjukdomar med symtom och fynd från rörelseapparaten, som inte klassas bland de inflammatoriska reumatologiska tillstånden.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera och initiera behandling av degenerativa led- och ryggsjukdomar, samt akuta och kroniska, regionala och generella smärttillstånd från rörelseapparaten.
  • Diagnostisera och initiera symtomlindrande behandling av led- och skelettskador, samt infektionssjukdomar, endokrina sjukdomar och tumörsjukdomar som ofta ger symtom från rörelseapparaten.
  • Exemplifiera och översiktligt redogöra för inlagringssjukdomar, metabola sjukdomar och genetiska sjukdomar som ger symtom från rörelseapparaten.
  • Åtskilja ovanstående tillstånd från inflammatoriska reumatologiska sjukdomar.
  • Redogöra för vilka respektive vårdinstanser patienter med ovanstående tillstånd bör remitteras till.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: