Diagnostiska metoder inom Barnkardiologi

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna välja och redogöra för diagnostiska metoder, tolka resultat och sätta in det i dess sammanhang.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c7
Till viss del: c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6
Till viss del: STc3, STc7, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Genomföra och värdera ultraljudsdiagnostik.
  • Bedöma indikation för samt tolka resultat av undersökningar med slätröntgen, MRT och CT.
  • Tolka resultat av diagnostisk hjärtkateterisering.
  • Bedöma indikation för och tolka resultat av EKG, bandspelar-EKG och arbetsprov.
  • Redogöra för indikation för samt genomförande av elektrofysiologisk utredning samt isotopundersökningar såsom shuntbestämning, ventilationsscintigrafi, perfusionsscintigrafi och myocardscintigrafi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: