Diagnostik och behandling av hudtumörer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och adekvat handläggning av hudtumörer.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och besluta om bästa behandling av premaligna och maligna hudtumörer utifrån klinisk bild, lokalisation, dermatoskopifynd och PAD.
  • Redogöra för tumörbiologin.
  • Utföra topikal anestesi, infiltrationsanestesi och relevant ledningsanestesi.
  • Handha dermatoskop och tolka de dermatoskopiska fynden.
  • Planera och utföra ovalär excision, kryokirurgi, kyrettage, elektrokirurgi, shavebiopsi samt icke kirurgiska behandlingar, inklusive fotodynamisk terapi.
  • Diagnostisera hudlymfom och i samråd med andra specialister handlägga dessa.
  • Instruera patienter om självkontroll.
  • Redogöra för och identifiera behov av full- och delhudstransplantation, lambåteknik, sentinel node diagnostik, laserbehandling, Mohs kirurgi samt behandling vid onkologisk klinik.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: