Diagnostik och behandling av hudtumörer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska diagnostik och adekvat handläggning av hudtumörer.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och besluta om bästa behandling av premaligna och maligna hudtumörer utifrån klinisk bild, lokalisation, dermatoskopifynd och PAD.
  • Redogöra för tumörbiologin.
  • Utföra topikal anestesi, infiltrationsanestesi och relevant ledningsanestesi.
  • Handha dermatoskop och tolka de dermatoskopiska fynden.
  • Planera och utföra ovalär excision, kryokirurgi, kyrettage, elektrokirurgi, shavebiopsi samt icke kirurgiska behandlingar, inklusive fotodynamisk terapi.
  • Diagnostisera hudlymfom och i samråd med andra specialister handlägga dessa.
  • Instruera patienter om självkontroll.
  • Redogöra för och identifiera behov av full- och delhudstransplantation, lambåteknik, sentinel node diagnostik, laserbehandling, Mohs kirurgi samt behandling vid onkologisk klinik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: