Det svåra samtalet

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter psykologiska reaktioner hos patienten och dess familj samt hur patienter och familjer i kris bör bemötas i samtalssituationen.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva kris- och sorgereaktionens naturliga förlopp.
  • Bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter psykologiska reaktioner hos patienten och familjen.
  • Bedöma hur patientsamtalet behöver anpassas efter besked om till exempel syndrom, obotlig sjukdom eller vid förlorat foster, barn eller närstående.
  • Beskriva strategier för hur ett ”svårt” patientsamtal kan utföras.
  • Reflektera kring egna och andras patientsamtal.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: