Dermatologi och venerologi för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, diagnostisera, och behandla patienter med vanligt förekommande hudproblem och veneriska sjukdomar.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a3, a6, c1, c2, c3, c4, c5, c7, c11, c12, c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Undersöka huden med såväl manuell som instrumentell undersökningsteknik.
  • Diagnostisera vanligt förekommande hudproblem och associerade systemiska manifestationer (exempelvis infektioner, hudtumörer och allergier).
  • Behandla och följa upp vanliga sjukdomar med hudmanifestationer, i den egna verksamheten eller via remittering.
  • Identifiera, behandla och följa upp patienter som har veneriska sjukdomar.
  • Genomföra smittspårning enligt gällande lagstiftning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: