Dermatologi hos barn och vuxna – ur ett allergologiskt perspektiv

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap att utreda, diagnostisera och behandla hudmanifestationer hos barn och vuxna, ur ett allergologiskt perspektiv.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 5, 7, 8, 9, 11, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c5, c7, c8, c9, c11

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7, 8, 11
Till viss del: 3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c2, c3, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera olika typer av överkänslighetsreaktioner som drabbar huden och beskriva deras kliniska manifestationer.
 • Redogöra för epidemiologi, naturalförlopp och immunologisk bakgrund till följande tillstånd: atopiskt eksem, kontaktdermatit, urtikaria, angioödem, läkemedelsreaktioner i huden samt hudmanifestationer av systemsjukdomar.
 • Utreda, diagnostisera och behandla följande tillstånd: atopiskt eksem, akut och kronisk urtikaria och olika former av angioödem.
 • Redogöra för betydelsen av födoämnen och andra triggerfaktorer vid eksem hos barn och vuxna.
 • Praktiskt utföra smörjbehandling samt utbilda patienter och anhöriga om hur eksemet ska hanteras i vardagen och i perioder av försämring.
 • Beskriva utredningar eller behandlingar som utförs av dermatolog till exempel lapptest, biopsi och ljusterapi.
 • Exemplifiera ämnen som kan ge kontaktallergi och bedöma vid vilka symtom kontaktallergi skall misstänkas samt informera patienten om utredningsgång och behandling hos dermatolog.
 • Tillämpa yrkesrådgivning till patienter med olika former av eksem och kontaktdermatit.
 • Värdera nya behandlingsformer av svår urtikaria.
 • Värdera nya behandlingsformer av hereditärt angioödem.
 • Identifiera hudmanifestationer av systemsjukdomar som mastocytos, Churg-Strauss syndrom, Hyper-IgE-syndrom och informera patienten om utredningsgång och behandling.
 • Identifiera läkemedelsreaktioner i huden, bedöma behov av utredning samt vid behov genomföra utredning.
 • Identifiera och initialt utreda andra sjukdomar eller tillstånd i huden som kan ge liknande symtom som vid eksem, urtikaria, angioödem och läkemedelsreaktioner.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin och primärvården.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta i team kring patienten (till exempel dietist, sjuksköterska, psykolog och dermatolog).

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: