Dermatologi hos barn och vuxna – ur ett allergologiskt perspektiv

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap att utreda, diagnostisera och behandla hudmanifestationer hos barn och vuxna, ur ett allergologiskt perspektiv.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c5, c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc5, STc7, STc8, STc9, STc11

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8, c11
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c2, c3, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLFS-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8, STc11
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc2, STc3, STc9, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera olika typer av överkänslighetsreaktioner som drabbar huden och beskriva deras kliniska manifestationer.
 • Redogöra för epidemiologi, naturalförlopp och immunologisk bakgrund till följande tillstånd: atopiskt eksem, kontaktdermatit, urtikaria, angioödem, läkemedelsreaktioner i huden samt hudmanifestationer av systemsjukdomar.
 • Utreda, diagnostisera och behandla följande tillstånd: atopiskt eksem, akut och kronisk urtikaria och olika former av angioödem.
 • Redogöra för betydelsen av födoämnen och andra triggerfaktorer vid eksem hos barn och vuxna.
 • Praktiskt utföra smörjbehandling samt utbilda patienter och anhöriga om hur eksemet ska hanteras i vardagen och i perioder av försämring.
 • Beskriva utredningar eller behandlingar som utförs av dermatolog till exempel lapptest, biopsi och ljusterapi.
 • Exemplifiera ämnen som kan ge kontaktallergi och bedöma vid vilka symtom kontaktallergi skall misstänkas samt informera patienten om utredningsgång och behandling hos dermatolog.
 • Tillämpa yrkesrådgivning till patienter med olika former av eksem och kontaktdermatit.
 • Värdera nya behandlingsformer av svår urtikaria.
 • Värdera nya behandlingsformer av hereditärt angioödem.
 • Identifiera hudmanifestationer av systemsjukdomar som mastocytos, Churg-Strauss syndrom, Hyper-IgE-syndrom och informera patienten om utredningsgång och behandling.
 • Identifiera läkemedelsreaktioner i huden, bedöma behov av utredning samt vid behov genomföra utredning.
 • Identifiera och initialt utreda andra sjukdomar eller tillstånd i huden som kan ge liknande symtom som vid eksem, urtikaria, angioödem och läkemedelsreaktioner.
 • Utforma individanpassad överföring av patienter från barn- till vuxenmedicin och primärvården.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta i team kring patienten (till exempel dietist, sjuksköterska, psykolog och dermatolog).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: