Dermatologi för barn- och ungdomsallergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla atopiskt eksem och urticaria hos barn i olika åldrar. ST-läkaren ska i samarbete med erfaren allergolog och hudläkare kunna utreda, diagnostisera och behandla hereditärt angioödem och kutan mastocytos. ST-läkaren ska känna till kontaktallergi och de viktigaste differentialdiagnoserna till ovannämnda hudsjukdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsallergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8
Till viss del: a1, a2, b1, b2, b3, b4, c2, c3, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8
Till viss del: STa4, STa5, STa6, STb1, STb2, STb3, STc2, STc3, STc9, STc11, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för atopiskt eksem avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst bland barn och ungdomar.
 • Diagnostisera och behandla atopiskt eksem samt utreda eventuella triggerfaktorer av betydelse.
 • Identifiera de fall där allergi är av betydelse för förloppet (födoämnen, inhalationsallergen).
 • Praktiskt utföra smörjbehandling samt utbilda föräldrar och barn om hur eksemet ska hanteras i vardagen och i perioder av försämring.
 • Identifiera svåra atopiska eksem som bör behandlas i samråd med hudläkare.
 • Beskriva kontaktallergi och kontaktdermatit hos barn avseende patofysiologi, naturalförlopp, förekomst samt utredning.
 • Identifiera kontaktallergisk reaktion och bedöma när hudläkare bör kontaktas för vidare utredning och behandling.
 • Redogöra för akut och kronisk urtikaria (nässelutslag) avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Diagnostisera och behandla akut och kronisk urtikaria och särskilja när utredning avseende bakomliggande faktorer (allergiska eller icke allergiska) är meningsfull.
 • Redogöra för angioödem och hereditärt angioödem avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Identifiera och utreda hereditärt angioödem och i samråd med erfaren allergologkollega behandla hereditärt angioödem.
 • Identifiera och initialt utreda andra hudsjukdomar eller tillstånd i huden som kan likna eksem, nässelutslag eller angioödem samt bedöma när hudläkare bör kontaktas för vidare utredning och behandling.
 • Beskriva utredningar eller behandlingar som utförs av hudläkare, till exempel lapptest, biopsi och ljusterapi.
 • Beskriva kutan mastocytos avseende patofysiologi, naturalförlopp och förekomst hos barn och ungdomar.
 • Identifiera och i samarbete med hudläkare och erfaren barnallergolog utreda, diagnostisera och behandla kutan mastocytos.
 • Bedöma när det finns behov av att samarbeta i team kring patienten till exempel dietist, hudläkare, sjuksköterska och psykolog.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: