Dermatologi för allergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla hudmanifestationer som är vanligt förekommande på en allergimottagning.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c7, c8, c9, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc7, STc8, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera olika typer av överkänslighetsreaktioner som drabbar huden och beskriva deras kliniska manifestationer.
 • Beskriva epidemiologin för atopiskt eksem, urtikaria, angioödem och kontaktallergi.
 • Exemplifiera hudmanifestationer vid systemsjukdomar, såsom mastocytos, Churg-Strauss’ syndrom och andra 
  vaskulitsjukdomar.
 • Beskriva naturalförlopp för kronisk urtikaria, identifiera utlösande och förvärrande faktorer samt redogöra för levnadsråd till patienten utifrån dessa faktorer.
 • Utreda och behandla akut och kronisk urtikaria samt identifiera differentialdiagnoser såsom läkemedelsexantem, 
  vaskulit och eksem.
 • Redogöra för olika typer av eksem och deras prognos samt initiera behandling.
 • Exemplifiera ämnen som kan ge kontaktallergi och bedöma vid vilka symtom kontaktallergi ska misstänkas samt informera patienten om utredningsgång och behandling.
 • Förklara patofysiologiska mekanismer och utlösande faktorer vid olika typer av angioödem.
 • Utreda, behandla och redogöra för farmakologiska mekanismer vid hereditärt angioödem (HAE) och andra former av angioödem.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: