Dermatologi för allergologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda och behandla hudmanifestationer som är vanligt förekommande på en allergimottagning.

Målgrupp
Allergologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 7, 8, 9, 11, 15

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c7, c8, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera olika typer av överkänslighetsreaktioner som drabbar huden och beskriva deras kliniska manifestationer.
 • Beskriva epidemiologin för atopiskt eksem, urtikaria, angioödem och kontaktallergi.
 • Exemplifiera hudmanifestationer vid systemsjukdomar, såsom mastocytos, Churg-Strauss’ syndrom och andra 
  vaskulitsjukdomar.
 • Beskriva naturalförlopp för kronisk urtikaria, identifiera utlösande och förvärrande faktorer samt redogöra för levnadsråd till patienten utifrån dessa faktorer.
 • Utreda och behandla akut och kronisk urtikaria samt identifiera differentialdiagnoser såsom läkemedelsexantem, 
  vaskulit och eksem.
 • Redogöra för olika typer av eksem och deras prognos samt initiera behandling.
 • Exemplifiera ämnen som kan ge kontaktallergi och bedöma vid vilka symtom kontaktallergi ska misstänkas samt informera patienten om utredningsgång och behandling.
 • Förklara patofysiologiska mekanismer och utlösande faktorer vid olika typer av angioödem.
 • Utreda, behandla och redogöra för farmakologiska mekanismer vid hereditärt angioödem (HAE) och andra former av angioödem.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: