Den allvarligt sjuka patienten

Kurser i ämnet syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma och påbörja behandling av allvarligt sjuka patienter som ofta förekommer på akutmottagning och vårdavdelning. Fokus ligger på svikt av vitala funktioner och den sköra geriatriska patienten. Kurser i ämnet kan anpassas till skador och sjukdomar inom alla kirurgiska specialiteter.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Diagnostisera och påbörja behandling vid svikt av vitala funktioner hos patienter med primär ortopedisk åkomma.
  • Redogöra översiktligt för akuta geriatriska tillstånd hos patienter med primär ortopedisk åkomma och dess utredning. Påbörja behandling.
  • Bedöma vätskebalans och nutritionsstatus och vid behov påbörja behandling.
  • Tillämpa systematisk bedömning av vitala funktioner såsom MEWS (Modified Early Warning Score).
  • Resonera kring behandling av svårt skadade traumapatienter (IVA-vårdade) i samverkan med andra specialiteter.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: