Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-, näsa-, halsområdet)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera och rapportera degenerativa sjukdomar, avgränsa dem från normalt åldrande samt förklara deras uppkomstmekanismer, behandlingsprinciper och behandlingsresultat.

Målgrupp
Neuroradiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7, c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Namnge och klassificera de olika typerna av degenerativa sjukdomar inom huvud, hals och rygg samt relevanta differentialdiagnoser.
  • Förklara de degenerativa sjukdomarnas mest sannolika patofysiologiska mekanismer samt deras vanligaste kliniska presentation, behandling och utredning.
  • Välja optimal neuroradiologisk metod för diagnostik av degenerativa sjukdomar.
  • Analysera, bedöma och rapportera morfologiska och fysiologiska fynd vid degenerativa sjukdomar.
  • Gradera degenerativa sjukdomar samt avgränsa dem från det normala åldrandet.
  • Värdera radiologiska fynd efter olika typer av behandling inklusive behandlings komplikationer.
  • Integrera neuroradiologisk diagnostik med övrig klinisk information för att i samverkan över specialitetsgränserna skapa optimal vård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: