Degenerativ ledsjukdom

Kurser i ämnet syftar till att ge ST-läkaren kunskap i anatomi, biomekanik, patofysiologi och symtomatologi för degenerativ ledsjukdom samt deras utredning, behandling och prognos. Ämnet avgränsar sig till axel, höft och knä och fokuserar på dess kirurgiska behandling.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra detaljerat för axel-, höft-, och knäanatomi och tillämpa denna för klinisk undersökning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Beskriva bakomliggande patofysiologiska mekanismer och värdera epidemiologiska data för artros.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder och bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Redogöra för basala biomekaniska principer och tillämpa detta för utredning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen och vidta relevanta åtgärder.
  • Diagnostisera degenerativa ledsjukdomar och differentialdiagnoser i axel, höft och knä, samt redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • Redogöra för olika implantatalternativ och den vetenskapliga teorin bakom dessa samt bedöma deras tillämplighet på kort och lång sikt.
  • Redogöra för vanliga komplikationer till ledrekonstruktiv kirurgi samt hur man gör för att förebygga och behandla dem.
  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: