Databaser och programvaror

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda databaser och programvaror som stöd vid utredning av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 2, 3, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c3, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda databaser med information om ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.
  • Använda programvaror som stöd vid diagnostik av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.
  • Använda programvaror för beräkning av sjukdomsrisk vid ärftlig sjukdom med variabel sjukdomspenetrans.
  • Redogöra för programvaror och databaser för värdering av genetiska variationers funktionella betydelse och kliniska relevans.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: