Databaser och programvaror

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna använda databaser och programvaror som stöd vid utredning av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c2, c3, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Använda databaser med information om ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.
  • Använda programvaror som stöd vid diagnostik av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar.
  • Använda programvaror för beräkning av sjukdomsrisk vid ärftlig sjukdom med variabel sjukdomspenetrans.
  • Redogöra för programvaror och databaser för värdering av genetiska variationers funktionella betydelse och kliniska relevans.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: