Cytologisk diagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma närvaro eller frånvaro av sjukdomar i cytologiska prover (exfoliativa eller aspirationscytologiska) samt kunna framställa cytologiska preparat.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c3, c4
Till viss del: c7, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc3, STc4
Till viss del: STc7, STc9, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera sjukdomar och förstadier till sjukdomar i exfoliativa cytologiska prover.
  • Diagnostisera sjukdomar i aspirationscytologiska prover.
  • Bedöma ett cytologiskt provs representativitet.
  • Praktiskt utföra finnålspunktioner och framställa aspirationscytologiska preparat.
  • Redogöra för hur immunocytokemiska, molekylärpatologiska (till exempel HPV-analyser) och flödescytometriska metoder kan användas på cytologiska preparat i diagnostiken.
  • Exemplifiera hur datorstödd diagnostik kan användas inom cytologin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: