Cerebral Visual Impairment (CVI)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förklara, förutse, identifiera och påbörja utredning av CVI hos barn och ungdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c8, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc6, STc8, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologiska mekanismer bakom CVI.
  • Förutse och identifiera CVI.
  • Utvärdera resultat av vanligt förekommande screeningmetoder för CVI.
  • Förklara CVI-problematiken för lekmän och kunna ge exempel på behandlingsinsatser som ges av särskild synhabiliterande enhet.
  • Redogöra för organisation och arbetssätt vid en utredande och behandlande tvärprofessionell ”CVI-mottagning”.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: