Cerebral Visual Impairment (CVI)

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna förklara, förutse, identifiera och påbörja utredning av CVI hos barn och ungdomar.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 7, 8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c6, c8, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologiska mekanismer bakom CVI.
  • Förutse och identifiera CVI.
  • Utvärdera resultat av vanligt förekommande screeningmetoder för CVI.
  • Förklara CVI-problematiken för lekmän och kunna ge exempel på behandlingsinsatser som ges av särskild synhabiliterande enhet.
  • Redogöra för organisation och arbetssätt vid en utredande och behandlande tvärprofessionell ”CVI-mottagning”.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: