Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Cerebral pares och tetraplegi för handkirurger

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för funktionsstörningar i övre extremiteten som relaterar till cerebral pares och tetraplegi.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakgrund till och uppkomst av cerebral pares och tetraplegi.
  • Beskriva hur man utför klinisk undersökning och hur man kan testa handfunktionen för att värdera behovet av behandling.
  • Beskriva metoder för kontrakturprofylax och behandling.
  • Redogöra för indikation och behandling med botulinumtoxin enligt de nationella riktlinjerna.
  • Redogöra för målsättning med kirurgisk behandling.
  • Redogöra för olika handkirurgiska behandlingsmöjligheter och ge exempel på möjliga sentransfereringar och senförlängningar.
  • Tillämpa ett multidisciplinärt arbetssätt med barn-, familje- och habiliteringsaspekter liksom övriga psykosociala aspekter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: