Cancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få allmänna kunskaper om cancer och principer för cancerbehandling som grund för plastikkirurgiska behandlingar och rekonstruktioner. ST-läkaren ska kunna informera patienter om de plastikkirurgiska ingreppens möjligheter, begränsningar och bieffekter.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: a1, b2, c1, c4, c5, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STb1, STb2, STc1, STc4, STc5, STc10, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Översiktligt klassificera och sammanfatta epidemiologi, diagnostik och behandling av hud-, mjukdels-, och brösttumörer inklusive principerna för onkoplastikkirurgi.
  • Rekonstruera defekter efter kurativ eller palliativ kirurgi.
  • Redogöra för indikationerna för och utföra rekonstruktion vid eller efter profylaktisk cancerkirurgi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: