Bröstradiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom bröstradiologi.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 7
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva bröstens anatomi och fysiologi och hur de utvecklas med åldern.
  • Redogöra för mammografiscreening och utredning av screeningupptäckta bröstförändringar.
  • Redogöra för radiologisk utredning och intervention av knuta i bröstet, bröstabscess, mamillsekretion samt mikroförkalkningar.
  • Redogöra för vad som identifirerar kännetecknen för benigna bröstförändringar (såsom fibroadenom, phyllodes, fibroadenos, cystor och fettvävsnekros) respektive maligna bröstförändringar (såsom invasiv cancer och carcinoma in situ) vid mammografi och ultraljud.
  • Redogöra för de kodsystem som finns i kliniskt bruk vid bedömning av mammografi respektive ultraljud samt kunna tillämpa dessa.
  • Utföra bröstultraljud samt bedöma mammografier under handledning.
  • Översiktligt beskriva vid vilka indikationer MR kan tillföra diagnostiken ytterligare information.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: