Bröstradiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom bröstradiologi.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c3

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11
Till viss del: STc1, STc2, STc3

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva bröstens anatomi och fysiologi och hur de utvecklas med åldern.
  • Redogöra för mammografiscreening och utredning av screeningupptäckta bröstförändringar.
  • Redogöra för radiologisk utredning och intervention av knuta i bröstet, bröstabscess, mamillsekretion samt mikroförkalkningar.
  • Redogöra för vad som identifierar kännetecknen för benigna bröstförändringar (såsom fibroadenom, phyllodes, fibroadenos, cystor och fettvävsnekros) respektive maligna bröstförändringar (såsom invasiv cancer och carcinoma in situ) vid mammografi och ultraljud.
  • Redogöra för de kodsystem som finns i kliniskt bruk vid bedömning av mammografi respektive ultraljud samt kunna tillämpa dessa.
  • Utföra bröstultraljud samt bedöma mammografier under handledning.
  • Översiktligt beskriva vid vilka indikationer MR kan tillföra diagnostiken ytterligare information.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: