Bröstkirurgi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper inom bedömning, diagnostik och behandling av patienter med maligna och benigna bröstsjukdomar.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Bedöma klinisk anatomi och status i bröst och axill med avseende på landmärken, riskområden samt normaltillstånd och avvikelser.

Bröstcancer

 • Utreda knöl i bröst och armhåla med trippeldiagnostik.
 • Redogöra för bröstcancerscreening och utredning av screeningupptäckta bröstförändringar
 • Redogöra för epidemiologi, etiologi, patofysiologi och symtom vid olika typer av bröstcancer.
 • Beskriva innebörden av ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten.
 • Redogöra för partiell och radikal mastektomi vid palpabel och icke-palpabel tumör.
 • Redogöra för indikation och teknik för sentinel node och axillutrymning.
 • Beskriva onkologisk behandling av bröstcancer.
 • Beskriva onkoplastikkirurgiska tekniker vid bröstbevarande kirurgi och bröstrekonstruktion vid mastektomi.

Benigna bröstsjukdomar

 • Redogöra för initial handläggning av mastit och abscess i bröst.
 • Redogöra för etiologi, utredning och handläggning av benigna bröstförändringar såsom fibroadenom, cysta och sekretion.
 • Redogöra för kirurgisk exstirpation av bröstförändring samt beskriva reduktionsplastik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: