Bronkoskopi - Teori och praktik för bronkoskopiinriktade läkare

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna teorier om undersökningstekniker för bronkoskopi. ST-läkaren ska också erhålla grundläggande färdigheter i undersökningstekniker för bronkoskopi genom träning i simulator, samt kunna praktiskt genomföra en lyckad provtagning på bronkoskopisimulator.

Målgrupp
Lungsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13
Till viss del: c6, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för indikationerna för flexibel och rak bronkoskopi.
  • Beskriva handläggande och utförande av endobronkiellt ultraljud.
  • Redogöra för provtagningstekniker som bronkbiopsi, transbronkiella finnålsaspirationer och bronkoalveolärt lavage samt redogöra för indikation för var och en av dessa.
  • Ordinera individuellt anpassad premedicinering liksom handlägga patienter som tillhör en riskgrupp till exempel antikoagulantiabehandlade patienter.
  • Orientera sig i bronkträdet samt hitta och benämna lungans olika segment och subsegment.
  • Hantera den medicintekniska utrustningen och använda videoteknik och bildtagning.
  • Skriva bronkoskopiberättelse.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: