Bråck

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma olika typer av bråck och redogöra för de vanligaste operationsmetoderna.

Målgrupp
Kirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Ljumskbråck

 • Redogöra för ljumskens anatomi, inklusive landmärken och riskområden vid ljumskbråckkirurgi.
 • Redogöra för ljumskbråcksjukdomens epidemiologi, etiologi och patofysiologi samt symtombegrepp och utredning.
 • Jämföra etiologi och patofysiologi hos barn och vuxna män och kvinnor.
 • Bedöma differentialdiagnoser.
 • Redogöra för Lichtensteins operation och beskriva övriga operationsmetoder, samt dess potentiella komplikationer också på lång sikt.
 • Värdera indikationer för operation, liksom jämföra och motivera val av operationsmetod.
 • Redogöra för principer och operationsteknik vid behandling av recidivbråck.
 • Beskriva olika typer av nät, dess egenskaper samt olika fixationsmetoder för bråckkirurgi generellt.
 • Bedöma och redogöra för behandling av akuta inklämda bråck på patienter i alla åldrar.

Femoralbråck

 • Redogöra för riskfaktorer, patofysiologi, symtom, diagnostik och utredning.
 • Redogöra för befintliga operationsmetoder.
 • Redogöra för och bedöma behandling av akuta inklämda femoralbråck.

Navel och epigastrikabråck

 • Redogöra för epidemiologi, etiologi och patofysiologi samt symtombegrepp och utredning.
 • Redogöra för metod vid suturplastik.
 • Redogöra för operationsmetoder vid inläggning av nät.
 • Bedöma och redogöra för behandling av akuta inklämda navel- och epigastrikabråck.

Ärrbråck

 • Redogöra för epidemiologi, etiologi och patofysiologi samt symtombegrepp och utredning.
 • Redogöra för preventiva åtgärder mot ärrbråck, som kan tillämpas vid bukkirurgi.
 • Redogöra för olika operationsmetoder vid nätinläggning.
 • Bedöma och redogöra för den initiala handläggningen av akuta inklämda ärrbråck.

Övriga bråck

 • Redogöra för diagnostik och utredning samt beskriva operation av sällan förekommande bråck som Spigelie-, obturatorie-, lumbala- och interna bråck.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: