Biverkningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan bidra med kliniskt relevant rådgivning gällande biverkningar och läkemedelssäkerhet.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c4, c5, c7
Till viss del: c8, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma sannolikheten för ett orsakssamband mellan en misstänkt biverkan och aktuell läkemedelsbehandling.
  • Värdera information om biverkningar från olika källor i relation till den enskilda patienten.
  • Redogöra för regelverk och organisation för läkemedelssäkerhet.
  • Klassificera olika typer av biverkningar.
  • Bedöma risken för återkomst av biverkning vid återinsättning eller preparatbyte.
  • Översiktligt redogöra för möjligheter till vidare utredning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: