Bild- och funktionsdiagnostik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma indikationer för och utfall av avbildande och fysiologisk diagnostik vid utredning och uppföljning av reumatisk sjukdom.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för samt tolka och värdera utfall av avbildande undersökningsmetoder: slätröntgen, datortomografi, magnetresonanstomografi, isotopundersökningar, ultraljud (utöver muskuloskeletalt ultraljud), angiografi, bronkoskopi och artroskopi.
  • Bedöma indikationer för samt tolka och värdera utfall av fysiologiska undersökningsmetoder: elektrokardiografi, ultrakardiografi, arbetsprov, spirometri inklusive diffusionskapacitet, elektromyografi och elektroneurografi.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: