Beroendets farmakologi och patofysiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap om patofysiologiska mekanismer vid beroende och hur substansrelaterade syndrom utifrån denna kunskap kan behandlas farmakologiskt.

Målgrupp

Beroendemedicin

När i utbildningen

Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8

Till stor del: c5
Till viss del: b3, c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologiska teorier för substansbruksyndrom, inklusive teorier om uppkomst, vidmakthållande och tillfrisknande vid beroendesyndrom.
  • Förstå principer för klassifikation av psykoaktiva substanser.

  • Analysera uppkomsten av nya och mer ovanliga psykoaktiva substanser enligt principer för substansernas klassifikation.

  • Utföra relevant provtagning för olika substansintag.

  • Värdera provtagningsresultat avseende nyligen intagen substans samt pågående och långvarigt substansbrukssyndrom.

  • Utföra farmakologisk behandling vid olika typer av substansbruksyndrom (preparatval, uppföljning, utvärdering, preparatbyte).

  • Värdera effekt och risker vid användning av narkotikaklassade läkemedel vid samtidigt beroendetillstånd

  • Bedöma interaktionsrisker mellan olika typer av psykoaktiva substanser och psykofarmaka, till exempel förlängd QTC-tid, intorkning och andningsdepression.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: