Beroendets farmakologi och patofysiologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren god kunskap om patofysiologiska mekanismer vid beroende och hur substansrelaterade syndrom utifrån denna kunskap kan behandlas farmakologiskt.

Målgrupp
Beroendemedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: b3, c1, c2

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc1, STc2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologiska teorier för substansbruksyndrom, inklusive teorier om uppkomst, vidmakthållande och tillfrisknande vid beroendesyndrom.
  • Förstå principer för klassifikation av psykoaktiva substanser.

  • Analysera uppkomsten av nya och mer ovanliga psykoaktiva substanser enligt principer för substansernas klassifikation.

  • Utföra relevant provtagning för olika substansintag.

  • Värdera provtagningsresultat avseende nyligen intagen substans samt pågående och långvarigt substansbrukssyndrom.

  • Utföra farmakologisk behandling vid olika typer av substansbruksyndrom (preparatval, uppföljning, utvärdering, preparatbyte).

  • Värdera effekt och risker vid användning av narkotikaklassade läkemedel vid samtidigt beroendetillstånd

  • Bedöma interaktionsrisker mellan olika typer av psykoaktiva substanser och psykofarmaka, till exempel förlängd QTC-tid, intorkning och andningsdepression.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: