Bensår

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska behärska patofysiologi, diagnostik och terapi avseende sårläkning.

Målgrupp
Hud- och könssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: b1, b2, c1, c2, c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för sårläkningsprocessen.
 • Utföra och utvärdera arteriell och venös handdoppler.
 • Initiera utredning och dra slutsatser av andra diagnostiska metoder (labbutredningar, duplex, angiografi, tåtrycksmätning och stansbiopsi).
 • Utreda och identifiera läkningshämmande faktorer.
 • Ställa korrekt diagnos.
 • Utföra pinch graft.
 • Upprätta en behandlingsplan och ordinera adekvat omläggningsmaterial.
 • Ordinera kompression.
 • Ta ställning till sårrevision.
 • Optimera smärtlindring.
 • Ordinera tekniska hjälpmedel.
 • Organisera multidisciplinärt samarbete och vårdkedja.
 • Dokumentera vårdförloppet.
 • Särskilja inflammation och infektion och välja lämplig åtgärd.
 • Förebygga sårrecidiv.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: