Benign hematologi

Ofta läggs stort fokus i den hematologiska utbildningen på den maligna hematologin. Den benigna hematologin utgör dock också en stor del av en hematologs kliniska vardag. Vissa av tillstånden är akuta och kräver snabb diagnostik och korrekt omhändertagande. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren får god kunskap inom detta område.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c7, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc7, STc8, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Självständigt planera och utvärdera järnkelering hos patienter med transfusionskrävande thalassemi.
 • Identifiera och självständigt behandla akut skov hos patienter med sickelcellanemi samt redogöra för diagnostik av denna sjukdom.
 • Diagnostisera och följa upp en patient med hereditär sfärocytos eller G6PD-brist (Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency).
 • Beskriva diagnostiken och sjukdomsbilden vid andra hemoglobinopatier och kongenitala anemier.
 • Självständigt diagnostisera, utreda och behandla patienter med autoimmun hemolytisk anemi.
 • Självständigt diagnostisera, utreda och behandla patienter med Immunologisk Trombocytopeni (ITP).
 • Identifiera, diagnostisera och akut behandla Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) och Heparin Inducerad Trombocytopeni (HIT).
 • Identifiera symtom på och diagnostisera hemofagocyterande histiolymfocytos (HLH) samt beskriva etiologi och behandlingsstrategier vid detta tillstånd.
 • Identifiera symtom och laboratoriefynd förenliga med paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH), diagnostisera detta tillstånd samt under handledning ta ställning till behandling.
 • Utreda en patient med misstanke om aplastisk anemi samt under handledning ta ställning till behandling.
 • Identifiera symtom och laboratoriefynd förenliga med primär hemokromatos, diagnostisera detta tillstånd samt under handledning ta ställning till behandling.
 • Beskriva kongenitala anemier (till exempel Fanconi, Diamond-Blackfan, Schwachman).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: