Basal öron-, näsa-, halssjukdomar - Klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha grundläggande teoretisk och praktisk kompetens i klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c2, c10
Till viss del: c1, c3, c7, c8, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara normal topografisk anatomi och fysiologi.
  • Beskriva anatomi och fysiologi utifrån bilddiagnostiska undersökningar.
  • Förklara olika vävnaders egenskaper och sårläkning.
  • Värdera och använda olika sutureringstekniker.
  • Kirurgiskt behandla mindre hudförändringar och slemhinneförändringar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: